دانلود روضه فاطمیه اول 95

 

مداحی فاطمیه 94 محمود کریمی

 

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

 

 

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


 

حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


 

حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

 

 

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

 

 

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد 

مداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

 

 

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

 

 

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

 

 

حاج سعید حدادیان:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید حدادیان

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیانحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی دیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آخره - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
مداحی ,فاطمیه ,محمود ,کریمی ,مهدی ,مجید ,محمود کریمی ,فاطمه مداحی ,مهدی میرداماد ,کریمی مداحی ,جواد مقدم ,محمود کریمی مداحی ,مهدی میرداماد مداحی

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج 2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج 2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج 2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

قسمت 13 سیزدهم استیج2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

 

 

دانلود قسمت 13 سیزدهم  استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت 13 سیزدهم

دانلود اجرای زنده استیج  قسمت 13 سیزدهم 2017

دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت نهم 28 بهمن 95

 

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا اجرای زنده , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج پنجشنبه 28 بهمن95 کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا , دانلود استیج قسمت 7 , دانلود قسمت 13 استیج 2017 , دانلود قسمت 13 استیج سری دوم , دانلود استیج سری دوم 2017 , دانلود استیج اجرای زنده , دانلود قسمت 13 استیج اجرای زنده , اجرای زنده استیج 2017 , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 سری دوم , دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت سیزدهم 13 , دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت سیزدهم 13 , دانلود استیح 28 بهمن95 , دانلود استیج قسمت 28 بهمن95 ,

 

 

   
 
دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت دهم - آهنگ نجات سه شنبه 19 بهمن 1395
 
دانلود اجرای گروهی استیج 2017 - قسمت دهم سه شنبه 19 بهمن 1395
 
دانلود اجرای یاشار در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای تابان در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای نیکیتا در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای حسام در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای داریوش در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای بهروز در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای آرش در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود اجرای علیرضا در استیج 2017 قسمت نهم - اجرای زنده یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود استیج اکسترا 2017 - قسمت اول تا پنجم یکشنبه 17 بهمن 1395
 
دانلود قسمت دهم 10 استیج 2017 جمعه 15 بهمن 95 جمعه 15 بهمن 1395
 
دانلود قسمت نهم 9 استیج 2017 پنجشنبه 14 بهمن 95 جمعه 15 بهمن 1395
 
دانلود قسمت چهارم استیج اکسترا - 8 بهمن 95 چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود قسمت هفتم استیج 2017 کیفیت بالا - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای بهروز در استیج 2017 قسمت هشتم چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای مریم در استیج 2017 قسمت هشتم چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای علیرضا در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای آرش در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای بهروز در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای داریوش در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای حسام در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای مریم در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای نیکیتا در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای تابان در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرا یاشار در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت هفتم - اجرای زنده چهارشنبه 13 بهمن 1395
 
دانلود قسمت هشتم استیج 2017 کیفیت بالا - آهنگ نجات جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای حسام در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای هانا در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای علیرضا در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای تابان در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای یاشار در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای بهروز در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای مریم در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای داریوش در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای آرش در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود اجرای نیکیتا در استیج 2017 قسمت پنجم - اجرای زنده جمعه 08 بهمن 1395
 
دانلود قسمت ششم استیج 2017 کیفیت بالا - اعلام نتایج و ترانه نجات جمعه 01 بهمن 1395
 
دانلود قسمت پنجم استیج 2017 کیفیت بالا - اجرای زنده پنجشنبه 30 دی 1395

نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
اجرای ,دانلود ,استیج ,قسمت ,بهمن ,زنده ,استیج 2017 ,بهمن 1395 ,اجرای زنده ,2017 قسمت ,دانلود اجرای ,دانلود اجرای رایان ,دانلود اجرای بهروز ,دانلود اجرا

دانلود روضه حضرت زهرا 95 فاطمیه 95

 

مداحی فاطمیه 94 محمود کریمی

 

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

 

 

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


 

حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


 

حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

 

 

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

 

 

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد 

مداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

 

 

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

 

 

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

 

 

حاج سعید حدادیان:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید حدادیان

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیانحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی دیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آخره - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
مداحی ,فاطمیه ,محمود ,کریمی ,مهدی ,مجید ,محمود کریمی ,فاطمه مداحی ,مهدی میرداماد ,کریمی مداحی ,جواد مقدم ,محمود کریمی مداحی ,مهدی میرداماد مداحی

دانلود قسمت 12 استیج 2017 جمعه 22 بهمن 95

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج 2017

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج 2017

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج 2017

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج جمعه 22 بهمن 95 کیفیت بالا

قسمت دوازدهم استیج2017

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج 2017

 

 

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج جمعه 22 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت دوازدهم

دانلود اجرای زنده استیج 2017

دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت 12 دوازدهم 22 بهمن 95

 

 

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج 2017 کیفیت بالا اجرای زنده , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج جمعه 22 بهمن95 کیفیت بالا , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج کیفیت بالا , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج 2017 کیفیت بالا , دانلود استیج قسمت 7 , دانلود قسمت 12 استیج 2017 , دانلود قسمت 12 استیج سری دوم , دانلود استیج سری دوم 2017 , دانلود استیج اجرای زنده , دانلود قسمت 12 استیج اجرای زنده , اجرای زنده استیج 2017 , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج 2017 سری دوم , دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت دوازدهم 12 , دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت دوازدهم 12 , دانلود استیح 22 بهمن95 , دانلود استیج قسمت 22 بهمن95 , دانلود استیج با کیفیت بالا , استیج 2017 کیفیت بالا , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج 2017 کیفیت بالا اجرای زنده , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج جمعه 22 بهمن95 کیفیت بالا , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج کیفیت بالا , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج 2017 کیفیت بالا , دانلود استیج قسمت 7 , دانلود قسمت 12 استیج 2017 , دانلود قسمت 12 استیج سری دوم , دانلود استیج سری دوم 2017 , دانلود استیج اجرای زنده , دانلود قسمت 12 استیج اجرای زنده , اجرای زنده استیج 2017 , دانلود قسمت دوازدهم 12 استیج 2017 سری دوم , دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت دوازدهم 12 , دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت دوازدهم 12 , دانلود استیح 22 بهمن95 , دانلود استیج قسمت 22 بهمن95 , دانلود استیج با کیفیت بالا , استیج 2017 کیفیت بالا ,

 
نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
استیج ,دانلود ,قسمت ,دوازدهم ,کیفیت ,زنده ,دانلود قسمت ,استیج 2017 ,قسمت دوازدهم ,کیفیت بالا ,اجرای زنده ,بهمن95 دانلود استیج ,دانلود اجراهای استیج

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج 2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج 2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج 2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

قسمت 13 سیزدهم استیج2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

 

 

دانلود قسمت 13 سیزدهم  استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت 13 سیزدهم

دانلود اجرای زنده استیج  قسمت 13 سیزدهم 2017

دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت نهم 28 بهمن 95

 

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا اجرای زنده , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج پنجشنبه 28 بهمن95 کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا , دانلود استیج قسمت 7 , دانلود قسمت 13 استیج 2017 , دانلود قسمت 13 استیج سری دوم , دانلود استیج سری دوم 2017 , دانلود استیج اجرای زنده , دانلود قسمت 13 استیج اجرای زنده , اجرای زنده استیج 2017 , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 سری دوم , دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت سیزدهم 13 , دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت سیزدهم 13 , دانلود استیح 28 بهمن95 , دانلود استیج قسمت 28 بهمن95 ,

 

 

 

مطالب مرتبط با این مطلب:

دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت دهم - آهنگ نجات

دانلود اجرای گروهی استیج 2017 قسمت دهم

دانلود استیج 2017 با کیفیت بالا

دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

دانلود اجرای حسام در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

دانلود اجرای نیکیتا در استیج 2017 قسمت11 یازدهم

دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت یازدهم

دانلود اجرای تابان در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

دانلود اجرای یاشار در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم - اجرای زنده

دانلود قسمت 12 استیج 2017 جمعه 22 بهمن

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج جمعه 22 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود قسمت 11 یازدهم استیج پنجشنبه 21 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود قسمت نهم 9 استیج

دانلود اجرای الهه قسمت نهم 9 استیج 2017

دانلود اجرای حسام قسمت نهم 9 استیج 2017

دانلود اجرای نیکیتا قسمت نهم 9 استیج 2017

دانلود اجرای تابان قسمت نهم 9 استیج 2017

دانلود استیج قسمت نهم 9 پنجشنبه 14 بهمن 95

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,استیج ,قسمت ,اجرای ,سیزدهم ,کیفیت ,استیج 2017 ,دانلود قسمت ,دانلود اجرای ,2017 دانلود ,کیفیت بالا ,یازدهم دانلود اجرای ,2017 دانلود اجرای ,دانل

دانلود روضه شهادت حضرت زهرا 95

 

مداحی فاطمیه 94 محمود کریمی

 

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

 

 

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


 

حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


 

حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

 

 

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

 

 

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد 

مداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

 

 

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

 

 

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

 

 

حاج سعید حدادیان:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید حدادیان

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیانحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی دیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آخره - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
مداحی ,فاطمیه ,محمود ,کریمی ,مهدی ,مجید ,محمود کریمی ,فاطمه مداحی ,مهدی میرداماد ,کریمی مداحی ,جواد مقدم ,محمود کریمی مداحی ,مهدی میرداماد مداحی

دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم - اجرای زنده

قسمت 11 یازدهم استیج 2017

دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

 

دانلود اجرای الهه قسمت 11 یازدهم استیج 2017

دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

دانلود اجراهای الهه در استیج 2017

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

دانلود اجرای الهه استیج 2017 , دانلود اجرای الهه استیج , دانلود اجرای الهه استیج 2017 قسمت 11 یازدهم , دانلود اجرای الهه قسمت 11 یازدهم استیج , دانلود اجرای الهه قسمت 11 یازدهم استیج سری دوم , دانلود استیج 2017 , دانلود اجرای استیج 2017 , دانلود اجراهای استیج 2017 , دانلود استیج با کیفیت بالا , دانلود اجرای الهه قسمت 11 یازدهم , دانلود قسمت 11 یازدهم استیج 2017 , دانلود استیج سری دوم , دانلود اجرای الهه استیج 2017 , دانلود اجرای الهه استیج , دانلود اجرای الهه استیج 2017 قسمت 11 یازدهم , دانلود اجرای الهه قسمت 11 یازدهم استیج , دانلود اجرای الهه قسمت 11 یازدهم استیج سری دوم , دانلود استیج 2017 , دانلود اجرای استیج 2017 , دانلود اجراهای استیج 2017 , دانلود استیج با کیفیت بالا , دانلود اجرای الهه قسمت 11 یازدهم , دانلود قسمت 11 یازدهم استیج 2017 , دانلود استیج سری دوم ,


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,استیج ,اجرای ,الهه ,یازدهم ,قسمت ,دانلود اجرای ,استیج 2017 ,اجرای الهه ,2017 دانلود ,یازدهم استیج ,2017 دانلود اجرای ,2017 دانلود استیج ,استیج دا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس
یکشنبه 24 بهمن 95

بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر 95

دانلود گلهای بازی استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر -
یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

 یکشنبه 24 بهمن 95  -  ساعت 15:00

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

نتیجه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس , نتیجه بازی استقلال و پرسپولیس 95 , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , گلهای بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , فیلم بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس ,

 

 

مطالب مرتبط با تیم استقلال:

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95 - خلاصه و نتیجه

دانلود گلهای بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و پدیده پنجشنبه 14 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95 - فیلم

نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95 - فیلم

نتیجه و خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و استقلال یکشنبه 3 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان 28 دی 95

نتیجه خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95 + دانلود فیلم

دانلود گلهای بازی سپاهان و استقلال جمعه 5 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پدیده پنجشنبه 25 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95

 

 

مطالب مرتبط با تیم پرسپولیس:

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس شنبه 9 بهمن 95

نتیجه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و پرسپولیس چهارشنبه 29 دی 95

دانلود گلهای بازی پرسپولیس و سایپا - لیگ برتر95 - جمعه 24 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و سیاه جامگان جمعه 3 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95

 

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,استقلال ,خلاصه ,نتیجه ,پرسپولیس ,بهمن ,خلاصه بازی ,بازی استقلال ,بازی پرسپولیس ,پرسپولیس یکشنبه ,گلهای بازی ,گسترش فولاد دوشنبه

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن
شنبه 23 بهمن 95

بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - لیگ برتر 95

دانلود گلهای بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - لیگ برتر -
شنبه 23 بهمن 95
 

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95 

دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

 شنبه 23 بهمن 95  -  ساعت 18:30

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

نتیجه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن , نتیجه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 95 , خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , گلهای بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , فیلم بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن , خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن ,

 

 

 

مطالب مرتبط با تیم تراکتورسازی:

خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95

بازی تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز جمعه 8 بهمن 95 + نتیجه و خلاصه بازی

خلاصه بازی پیکان و تراکتورسازی یکشنبه 3 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان 28 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 + فیلم

دانلود گلهای بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95

بازی نفت تهران و تراکتورسازی یکشنبه 5 دی 95

تیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - جام حذفی - جمعه 10 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و پدیده جمعه 12 آذر 95

 

 

مطالب مرتبط با تیم ذوب آهن:

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و صبای قم پنجشنبه 14 بهمن 95

دانلود خلاصه بازی ذوب آهن و فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و سیاه جامگان جمعه 24 دی 95

دانلود گلهای بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - جام حذفی - جمعه 10 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و پرسپولیس جمعه 26 آذر 95
نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,تراکتورسازی ,خلاصه ,نتیجه ,بهمن ,دانلود ,خلاصه بازی ,بازی تراکتورسازی ,گلهای بازی ,دانلود گلهای ,تراکتورسازی یکشنبه

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان
پنجشنبه 21 بهمن 95

بازی پنفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پنفت تهران و پیکان - لیگ برتر 95

دانلود گلهای بازی نفت تهران و پیکان - لیگ برتر -
پنجشنبه 21 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95

دیدار دو تیم نفت تهران و پیکان در هفته 21 لیگ برتر 95

 


تاریخ برگزاری بازی:

پنجشنبه 21 بهمن 95  -  ساعت 15:30

 

 

 

برای مشاهده مطلب اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

نتیجه بازی نفت تهران و پیکان 21 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی نفت تهران و پیکان 21 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان پنجشنبه 21 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی نفت تهران و پیکان , نتیجه بازی نفت تهران و پیکان 95 , خلاصه بازی نفت تهران و پیکان 21 بهمن 95 , گلهای بازی نفت تهران و پیکان 21 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , فیلم بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و پیکان , خلاصه بازی نفت تهران و پیکان ,

 

 

مطالب مرتبط با تیم نفت تهران:

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و نفت تهران جمعه 15 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال خوزستان شنبه 9 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران چهارشنبه 29 دی 95

نتیجه خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95

نتیجه خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95

خلاصه و نتیجه بازی نفت تهران و استقلال پنجشنبه 23 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95 + دانلود فیلم

بازی سپاهان و نفت تهران جمعه 10 دی 1395

نتیجه و خلاصه بازی سپاهان و نفت تهران جمعه 10 دی 95

دانلود گلهای بازی نفت تهران و تراکتورسازی - لیگ برتر - یکشنبه 5 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و گسترس فولاد پنجشنبه 18 آذر 95

 

 

مطالب مرتبط با تیم پیکان:

نتیجه و خلاصه بازی پیکان و سپاهان پنجشنبه 14 بهمن 95

بازی استقلال و پیکان جمعه 8 بهمن 95 + نتیجه و خلاصه بازی

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پیکان جمعه 8 بهمن 95

خلاصه بازی پیکان و تراکتورسازی یکشنبه 3 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پیکان و تراکتورسازی یکشنبه 3 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پیکان و فولاد جمعه 3 دی 95

 

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,تهران ,خلاصه ,پیکان ,نتیجه ,بهمن ,خلاصه بازی ,پیکان پنجشنبه ,گلهای بازی ,بازی پیکان ,بازی سپاهان

دانلود قسمت 13 استیج پنجشنبه 28 بهمن 95

دانلود قسمت 13 استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

قسمت 13 استیج2017

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95

 

 

دانلود قسمت 13 استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت 13

دانلود اجرای زنده استیج 2017

دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت 13 سیزدهم

 

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا اجرای زنده , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج جمعه 28 بهمن 1395 کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا , دانلود استیج قسمت 13 , دانلود قسمت 13 استیج 2017 , دانلود قسمت 13 استیج سری دوم , دانلود استیج سری دوم 2017 , دانلود استیج اجرای زنده , دانلود قسمت 13 استیج اجرای زنده , اجرای زنده استیج 2017 , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 سری دوم , دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت سیزدهم 13 , دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت سیزدهم 13 , دانلود استیح 28 بهمن 1395 , دانلود استیج قسمت 28 بهمن 1395 , دانلود استیج با کیفیت بالا , استیج 2017 کیفیت بالا ,دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا اجرای زنده , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج جمعه 28 بهمن 1395 کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج کیفیت بالا , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 کیفیت بالا , دانلود استیج قسمت 13 , دانلود قسمت 13 استیج 2017 , دانلود قسمت 13 استیج سری دوم , دانلود استیج سری دوم 2017 , دانلود استیج اجرای زنده , دانلود قسمت 13 استیج اجرای زنده , اجرای زنده استیج 2017 , دانلود قسمت سیزدهم 13 استیج 2017 سری دوم , دانلود اجراهای استیج 2017 قسمت سیزدهم 13 , دانلود اجرای زنده خوانندگان استیج قسمت سیزدهم 13 , دانلود استیح 28 بهمن 1395 , دانلود استیج قسمت 28 بهمن 1395 , دانلود استیج با کیفیت بالا , استیج 2017 کیفیت بالا ,

 

 

 

 مطالب مرتبط با این موضوع:

دانلود قسمت 13 سیزدهم استیج پنجشنبه 28 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت دهم - آهنگ نجات

دانلود اجرای گروهی استیج 2017 قسمت دهم

دانلود استیج 2017 با کیفیت بالا

دانلود اجرای الهه در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

دانلود اجرای حسام در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم

دانلود اجرای نیکیتا در استیج 2017 قسمت11 یازدهم

دانلود اجرای رایان در استیج 2017 قسمت یازدهم 11

دانلود اجرای یاشار در استیج 2017 قسمت 11 یازدهم - اجرای زنده

دانلود قسمت 12 دوازدهم استیج جمعه 22 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود قسمت 11 یازدهم استیج پنجشنبه 21 بهمن 95 کیفیت بالا

دانلود اجرای الهه قسمت نهم 9 استیج 2017

دانلود استیج قسمت نهم 9 پنجشنبه 14 بهمن 95

دانلود اجرای یاشار استیج پنجشنبه 7 بهمن 95

دانلود اجرای حسام استیج قسمت 7 پنجشنبه 7 بهمن 95

دانلود اجراهای استیج سری جدید 2017

 

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
استیج ,دانلود ,قسمت ,اجرای ,کیفیت ,سیزدهم ,استیج 2017 ,دانلود قسمت ,کیفیت بالا ,دانلود اجرای ,قسمت سیزدهم ,دانلود اجراهای استیج ,1395 دانلود استیج ,ب

نتیجه و خلاصه بازی رئال مادرید و ناپولی چهارشنبه 27 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی رئال مادرید و ناپولی چهارشنبه 27 بهمن 95


بازی رئال مادرید و ناپولی چهارشنبه 27 بهمن 95


نتیجه و خلاصه بازیرئال مادرید و ناپولی - لیگ قهرمانان 2017


دانلود گلهای بازی رئال مادرید و ناپولی
- لیگ قهرمانان 2017

 

نتیجه و خلاصه بازی رئال مادرید و ناپولی چهارشنبه 27 بهمن 95

 

دیدار دو تیم رئال مادرید و ناپولی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

چهارشنبه 27 بهمن ماه 95  -  ساعت 23:15

 

 

 

برای مشاهده نتیجه بازی اینجا کلیک کنید

 

 

 

نتیجه و خلاصه بازی رئال مادرید و ناپولی چهارشنبه 27 بهمن95 , نتیجه بازی رئال مادرید و ناپولی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 گلها و خلاصه , نتیجه بازی رئال مادرید و ناپولی یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 , نتیجه بازی رئال مادرید و ناپولی , گلهای بازی رئال مادرید و ناپولی 2016 - 2017 , دانلود گل های بازی رئال مادرید و ناپولی 2016 - 2017 , نتیجه بازی رئال مادرید و ناپولی 27 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی رئال مادرید و ناپولی 27 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی رئال مادرید و ناپولی چهارشنبه 27 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ قهرمانان اروپا فوتبال95 , دانلود بازی های لیگ قهرمانان اروپا فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی رئال مادرید و ناپولی , خلاصه بازی رئال مادرید و ناپولی , گلهای بازی رئال مادرید و ناپولی

 

 نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,ناپولی ,مادرید ,رئال ,نتیجه ,خلاصه ,رئال مادرید ,بازی رئال ,خلاصه بازی ,نتیجه بازی ,ناپولی چهارشنبه

خلاصه بازی بایرن مونیخ و آرسنال چهارشنبه 27 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی بایرن مونیخ و آرسنال چهارشنبه 27 بهمن 95

بازی بایرن مونیخ و آرسنال چهارشنبه 27 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازیبایرن مونیخ و آرسنال - لیگ قهرمانان 2017

دانلود گلهای بازی بایرن مونیخ و آرسنال - لیگ قهرمانان 2017

 

نتیجه بازی بایرن مونیخ و آرسنال  - یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان - 27 بهمن 95

 

دو تیم آرسنال و بایرن مونیخ امشب در یکی از زیباترین بازی های مرحله یک هشتم نهایی

لیگ قهرمانان اروپا به مصاف یکدیگر می روند.

لیگ قهرمانان اروپا ۰۱-۲۰۰۰

بازی رفت مرحله دوم گروهی (۵ دسامبر ۲۰۰۰):

آرسنال ۲ – ۲ بایرن مونیخ

گل: تیه ری آنری (۳) و نوانکو کانو (۵۴) برای آرسنال – میکاییل تارنات (۵۶) و مهمت شول (۶۶) برای بایرن مونیخ

بازی برگشت مرحله دوم گروهی (۱۴ مارس ۲۰۰۱):

بایرن مونیخ ۱ – ۰ آرسنال

گل: جیووانی البر (۱۰)

لیگ قهرمانان اروپا ۰۵-۲۰۰۴

بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی (۲۲ فوریه ۲۰۰۵):

بایرن مونیخ ۳ – ۱ آرسنال

گل: کلودیو پیزارو (۴ و ۵۸) و حسن سالی حمیدزیچ (۶۵) برای بایرن مونیخ – حبیب کولو توره (۸۸) برای آرسنال

بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی (۹ مارس ۲۰۰۵):

آرسنال ۱ – ۰ بایرن مونیخ

گل: تیه ری آنری (۶۶)

لیگ قهرمانان اروپا ۱۳-۲۰۱۲

بازی رفت مرحله یک هشتم نهایی (۱۹ فوریه ۲۰۱۳):

آرسنال ۱ – ۳ بایرن مونیخ

گل: لوکاس پودولسکی (۵۵) برای آرسنال – تونی کروس (۷)،​ توماس مولر (۲۱) و ماریو ماندزوکیچ (۷۷) برای بایرن مونیخ

بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی (۱۳ مارس ۲۰۱۳):

بایرن مونیخ ۰ – ۲ آرسنال

گل: اولیویه ژیرو (۳) و لورن کوژیلنی (۸۶)

لیگ قهرمانان اروپا 16-2015

آرسنال ۲-۰ بایرن مونیخ

بایرن مونیخ ۵-۱ آرسنال

 

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

چهارشنبه 27 بهمن ماه 95  -  ساعت 23:15

 

 

 

برای مشاهده نتیجه بازی اینجا کلیک کنید

 

 

 

نتیجه و خلاصه بازی بایرن مونیخ و آرسنال چهارشنبه 27 بهمن95 X نتیجه بازی بایرن مونیخ و آرسنال یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 گلها و خلاصه X نتیجه بازی بایرن مونیخ و آرسنال یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 X نتیجه بازی بایرن مونیخ و آرسنال X گلهای بازی بایرن مونیخ و آرسنال 2016 - 2017 X دانلود گل های بازی بایرن مونیخ و آرسنال 2016 - 2017 X نتیجه بازی بایرن مونیخ و آرسنال 27 بهمن 95 X دانلود خلاصه بازی بایرن مونیخ و آرسنال 27 بهمن 95 X دانلود گلهای بازی بایرن مونیخ و آرسنال چهارشنبه 27 بهمن 95 X خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال95 X دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 X دانلود خلاصه بازی بایرن مونیخ و آرسنال X خلاصه بازی بایرن مونیخ و آرسنال X گلهای بازی بایرن مونیخ و آرسنال


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
مونیخ ,بایرن ,آرسنال ,بازی ,قهرمانان ,خلاصه ,بایرن مونیخ ,بازی بایرن ,هشتم نهایی ,قهرمانان اروپا ,آرسنال چهارشنبه ,بازی بایرن مونیخ ,بازی برگشت

نتیجه و خلاصه بازی ببنفیکا و دورتموند سه شنبه 26 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ببنفیکا و دورتموند سه شنبه 26 بهمن 95


بازی بنفیکا و دورتموند سه شنبه 26 بهمن 95


نتیجه و خلاصه بازیبنفیکا و دورتموند - لیگ قهرمانان 2017


دانلود گلهای
بازی بنفیکا و دورتموند - لیگ قهرمانان 2017

 

نتیجه و خلاصه بازی ببنفیکا و دورتموند سه شنبه 26 بهمن 95

 

دیدار دو تیم بنفیکا و دورتموند در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

سه شنبه 26 بهمن ماه 95  -  ساعت 23:15

 

 

 

برای مشاهده خلاصه بازی اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

نتیجه و خلاصه بازی بنفیکا و دورتموند سه شنبه 26 بهمن95 , نتیجه بازی بنفیکا و دورتموند یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 گلها و خلاصه , نتیجه بازی بنفیکا و دورتموند یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 , نتیجه بازی بنفیکا و دورتموند , گلهای بازی بنفیکا و دورتموند 2016 - 2017 , دانلود گل های بازی بنفیکا و دورتموند 2016 - 2017 , نتیجه بازی بنفیکا و دورتموند 26 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی بنفیکا و دورتموند 26 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی بنفیکا و دورتموند سه شنبه 26 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال95 , دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی بنفیکا و دورتموند , خلاصه بازی بنفیکا و دورتموند , گلهای بازی بنفیکا و دورتموند


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,دورتموند ,بنفیکا ,خلاصه ,نتیجه ,بهمن ,بازی بنفیکا ,خلاصه بازی ,نتیجه بازی ,گلهای بازی ,2016 2017

نتیجه و خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا سه شنبه 26 بهمن 95 - لیگ قهرمانان

نتیجه و خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا سه شنبه 26 بهمن 95


بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا سه شنبه 26 بهمن 95


نتیجه و خلاصه بازیپاری سن ژرمن و بارسلونا - لیگ قهرمانان 2017


دانلود گلهای بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا
- لیگ قهرمانان 2017

 

نتیجه و خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا سه شنبه 26 بهمن 95 - لیگ قهرمانان

 

دیدار دو تیم پاری سن ژرمن و بارسلونا در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

سه شنبه 26 بهمن ماه 95  -  ساعت 23:15

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

نتیجه و خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا سه شنبه 26 بهمن95 , نتیجه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 گلها و خلاصه , نتیجه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 2016 - 2017 , نتیجه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا , گلهای بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا 2016 - 2017 , دانلود گل های بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا 2016 - 2017 , نتیجه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا 26 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا 26 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا سه شنبه 26 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ قهرمانان اروپا فوتبال95 , دانلود بازی های لیگ قهرمانان اروپا فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا , خلاصه بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا , گلهای بازی پاری سن ژرمن و بارسلونا

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,بارسلونا ,ژرمن ,پاری ,خلاصه ,نتیجه ,بازی پاری ,خلاصه بازی ,گلهای بازی ,2016 2017 ,نتیجه بازی

دانلود قسمت 2 دوم سریال عاشقانه 4 اسفند 95

دانلود قسمت 2 دوم سریال عاشقانه کیفیت بالا

دانلود سریال عاشقانه کیفیت بالا

دانلود قسمت 2 دوم سریال عاشقانه

Download Serial Asheghaneh

دانلود سریال عاشقانه

دانلود سریال عاشقانه با کیفیت عالی و لینک مستقیم

نام سریال : عاشقانه | کارگردان : منوچهر هادی | ژانر (موضوع) : …

 نویسنده: علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی | تهیه‌ کننده: مهدی گلستانه

کیفیت : – | حجم فایل : – مگابایت | سال ساخت : ۱۳۹۵ | پخش : ۱۳۹۶

 

 

پاتوق 95

 

 

, دانلود سريال عاشقانه قسمت 2 , دانلود سريال عاشقانه قسمت دوم , دانلود سریال عاشقانه , دانلود عاشقانه 2 , دانلود قسمت 2 دوم سريال عاشقانه , دانلود قسمت 2 سريال عاشقانه , دانلود قسمت 2 عاشقانه , دانلود قسمت دوم 2 سريال عاشقانه , دانلود قسمت دوم سريال عاشقانه , عاشقانه 2 , قسمت 2 سريال عاشقانه , قسمت دوم سريال عاشقانه , دانلود سریال عاشقانه کامل کیفیت بالا , دانلود سریال عاشقانه کیفیت بالا , دانلود سریال کامل عاشقانه کیفیت بالا , دانلود سریال عاشقانه قسمت 2 , دانلود سریال عاشقانه قسمت دوم , دانلود قسمت دوم سریال عاشقانه , دانلود قسمت 2 سریال عاشقانه

 

بازیگران : محمدرضا گلزار ، ساره بیات ، حسین یاری ، هومن سیدی ، فرزاد فرزين ، بهاره كيان افشار ، مسعود رايگان ، حمیدرضا پگاه ، علیرضا زمانی نسب ، سارا رسول زاده و …

 

خلاصه داستان : آرامش ظاهری زندگی چند زوج جوان با ورود یک زن، به هم می ریزد… .


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
عاشقانه ,دانلود ,قسمت ,سریال ,سريال ,کیفیت ,سریال عاشقانه ,دانلود قسمت ,دانلود سریال ,سريال عاشقانه ,عاشقانه دانلود ,دانلود سریال عاشقانه ,سريا

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 + فیلم

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس
یکشنبه 24 بهمن 95

بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر 95

دانلود گلهای بازی استقلال و پرسپولیس - لیگ برتر -
یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

 یکشنبه 24 بهمن 95  -  ساعت 15:00

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

نتیجه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس , نتیجه بازی استقلال و پرسپولیس 95 , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , گلهای بازی استقلال و پرسپولیس 24 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , فیلم بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس , خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس ,

 

 

مطالب مرتبط با تیم استقلال:

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95 - خلاصه و نتیجه

دانلود گلهای بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و پدیده پنجشنبه 14 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95 - فیلم

نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95 - فیلم

نتیجه و خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و استقلال یکشنبه 3 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان 28 دی 95

نتیجه خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95 + دانلود فیلم

دانلود گلهای بازی سپاهان و استقلال جمعه 5 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پدیده پنجشنبه 25 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95

 

 

مطالب مرتبط با تیم پرسپولیس:

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و پرسپولیس شنبه 9 بهمن 95

نتیجه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و گسترش فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی فولاد و پرسپولیس چهارشنبه 29 دی 95

دانلود گلهای بازی پرسپولیس و سایپا - لیگ برتر95 - جمعه 24 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و سیاه جامگان جمعه 3 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پدیده و پرسپولیس پنجشنبه 18 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,استقلال ,خلاصه ,نتیجه ,پرسپولیس ,بهمن ,خلاصه بازی ,بازی استقلال ,بازی پرسپولیس ,پرسپولیس یکشنبه ,گلهای بازی ,گسترش فولاد دوشنبه

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95 + فیلم

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن
شنبه 23 بهمن 95

بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - لیگ برتر 95

دانلود گلهای بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - لیگ برتر -
شنبه 23 بهمن 95
 

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95 

دیدار دو تیم تراکتورسازی و ذوب آهن در هفته 21 لیگ برتر 95

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

 شنبه 23 بهمن 95  -  ساعت 18:30

 

 

 

برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

نتیجه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن شنبه 23 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن , نتیجه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 95 , خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , گلهای بازی تراکتورسازی و ذوب آهن 23 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , فیلم بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن , خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن ,

 

 

 

مطالب مرتبط با تیم تراکتورسازی:

خلاصه بازی پرسپولیس و تراکتورسازی یکشنبه 17 بهمن 95

بازی تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز جمعه 8 بهمن 95 + نتیجه و خلاصه بازی

خلاصه بازی پیکان و تراکتورسازی یکشنبه 3 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان 28 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و تراکتورسازی 23 دی 95 + فیلم

دانلود گلهای بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95

بازی نفت تهران و تراکتورسازی یکشنبه 5 دی 95

تیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - جام حذفی - جمعه 10 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و پدیده جمعه 12 آذر 95

 

 

مطالب مرتبط با تیم ذوب آهن:

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و صبای قم پنجشنبه 14 بهمن 95

دانلود خلاصه بازی ذوب آهن و فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و سیاه جامگان جمعه 24 دی 95

دانلود گلهای بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - جام حذفی - جمعه 10 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و پرسپولیس جمعه 26 آذر 95

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,تراکتورسازی ,خلاصه ,نتیجه ,بهمن ,دانلود ,خلاصه بازی ,بازی تراکتورسازی ,گلهای بازی ,دانلود گلهای ,تراکتورسازی یکشنبه

دانلود قسمت 1 اول سریال عاشقانه 25 بهمن 95

دانلود قسمت 2 دوم سریال عاشقانه کیفیت بالا

دانلود سریال عاشقانه کیفیت بالا

دانلود قسمت 2 دوم سریال عاشقانه

Download Serial Asheghaneh

دانلود سریال عاشقانه

دانلود سریال عاشقانه با کیفیت عالی و لینک مستقیم

نام سریال : عاشقانه | کارگردان : منوچهر هادی | ژانر (موضوع) : …

 نویسنده: علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی | تهیه‌ کننده: مهدی گلستانه

کیفیت : – | حجم فایل : – مگابایت | سال ساخت : ۱۳۹۵ | پخش : ۱۳۹۶

 

 

پاتوق 95

 

 

، دانلود سريال عاشقانه قسمت 2 ، دانلود سريال عاشقانه قسمت دوم ، دانلود سریال عاشقانه ، دانلود عاشقانه 2 ، دانلود قسمت 2 دوم سريال عاشقانه ، دانلود قسمت 2 سريال عاشقانه ، دانلود قسمت 2 عاشقانه ، دانلود قسمت دوم 2 سريال عاشقانه ، دانلود قسمت دوم سريال عاشقانه ، عاشقانه 2 ، قسمت 2 سريال عاشقانه ، قسمت دوم سريال عاشقانه ، دانلود سریال عاشقانه کامل کیفیت بالا ، دانلود سریال عاشقانه کیفیت بالا ، دانلود سریال کامل عاشقانه کیفیت بالا ، دانلود سریال عاشقانه قسمت 2 ، دانلود سریال عاشقانه قسمت دوم ، دانلود قسمت دوم سریال عاشقانه ، دانلود قسمت 2 سریال عاشقانه 

 

بازیگران : محمدرضا گلزار ، ساره بیات ، حسین یاری ، هومن سیدی ، فرزاد فرزين ، بهاره كيان افشار ، مسعود رايگان ، حمیدرضا پگاه ، علیرضا زمانی نسب ، سارا رسول زاده و …

 

خلاصه داستان : آرامش ظاهری زندگی چند زوج جوان با ورود یک زن، به هم می ریزد… .


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
عاشقانه ,دانلود ,قسمت ,سریال ,سريال ,کیفیت ,سریال عاشقانه ,دانلود قسمت ,سريال عاشقانه ,دانلود سریال ,کیفیت بالا ,دانلود سریال عاشقانه ,سریال عا

دانلود گلچین روضه حضرت زهرا(س) 95

 

مداحی فاطمیه 94 محمود کریمی

 

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

 

 

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


 

حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


 

حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

 

 

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

 

 

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد 

مداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

 

 

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

 

 

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

 

 

حاج سعید حدادیان:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید حدادیان

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیانحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی دیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آخره - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دردها - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال بمان - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
مداحی ,فاطمیه ,محمود ,کریمی ,مهدی ,مجید ,محمود کریمی ,فاطمه مداحی ,مهدی میرداماد ,کریمی مداحی ,جواد مقدم ,محمود کریمی مداحی ,مهدی میرداماد مداحی

بازی ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن 95 + فیلم و نتیجه

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال
پنجشنبه 28 بهمن 95

 

بازی ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن 95

 

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال- لیگ برتر 95

 

دانلود گلهای بازی ذوب آهن و استقلال - لیگ برتر -
پنجشنبه 28 بهمن 95

 

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن 95

 

دیدار دو تیم ذوب آهن و استقلال در هفته 22 لیگ برتر 95

 

 

 


تاریخ برگزاری بازی:

پنجشنبه 28 بهمن 95  -  ساعت 15:00

 

 

 

برای دانلود خلاصه بازی اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

نتیجه بازی ذوب آهن و استقلال 28 بهمن 95 , دانلود خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال 28 بهمن 95 , دانلود گلهای بازی ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن 95 , نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال پنجشنبه 28 بهمن95 , خلاصه بازی های لیگ برتر فوتبال بهمن 95 , دانلود بازی های لیگ برتر فوتبال 95 , دانلود خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال , نتیجه بازی ذوب آهن و استقلال 95 , خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال 28 بهمن 95 , گلهای بازی ذوب آهن و استقلال 28 بهمن 95 , خلاصه بازی های لیگ برتر 95 , نتیجه بازی های لیگ برتر 95 , فیلم بازی لیگ برتر , نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال , خلاصه بازی ذوب آهن و استقلال ,

 

 

مطالب مرتبط با تیم استقلال:

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس یکشنبه 24 بهمن 95

بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95 - خلاصه و نتیجه

دانلود گلهای بازی استقلال و السد سه شنبه 19 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال خوزستان و پدیده پنجشنبه 14 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95 - فیلم

نتیجه و خلاصه بازی ماشین سازی تبریز و استقلال چهارشنبه 13 بهمن 95 - فیلم

نتیجه و خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و استقلال یکشنبه 3 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و استقلال خوزستان 28 دی 95

نتیجه خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی نفت تهران و استقلال 23 دی 95 + دانلود فیلم

دانلود گلهای بازی سپاهان و استقلال جمعه 5 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و پدیده پنجشنبه 25 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی استقلال و تراکتورسازی جمعه 19 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی صبای قم و استقلال پنجشنبه 11 آذر 95

نتیجه و خلاصه بازی پرسپولیس و استقلال جمعه 26 شهریور 95

 

 

مطالب مرتبط با تیم ذوب آهن:

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و صبای قم پنجشنبه 14 بهمن 95

دانلود خلاصه بازی ذوب آهن و فولاد دوشنبه 4 بهمن 95

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و سیاه جامگان جمعه 24 دی 95

دانلود گلهای بازی ذوب آهن و تراکتورسازی - جام حذفی - شنبه 11 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی تراکتورسازی و ذوب آهن - جام حذفی - جمعه 10 دی 95

نتیجه و خلاصه بازی ذوب آهن و پرسپولیس جمعه 26 آذر 95

 

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
بازی ,استقلال ,خلاصه ,نتیجه ,بهمن ,دانلود ,خلاصه بازی ,بازی استقلال ,گلهای بازی ,استقلال پنجشنبه ,دانلود گلهای

دانلود قسمت 4 چهارم سریال عاشقانه 18 اسفند 95

دانلود قسمت 4 چهارم سریال عاشقانه کیفیت بالا

دانلود سریال عاشقانه کیفیت بالا قسمت 4 چهارم

دانلود قسمت 4 چهارم سریال عاشقانه

Download Serial Asheghaneh

دانلود سریال عاشقانه

دانلود سریال عاشقانه با کیفیت عالی و لینک مستقیم

نام سریال : عاشقانه | کارگردان : منوچهر هادی | ژانر (موضوع) : …

 نویسنده: علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی | تهیه‌ کننده: مهدی گلستانه

کیفیت : – | حجم فایل : – مگابایت | سال ساخت : ۱۳۹۵ | پخش : ۱۳۹۶

 

 

پاتوق 95

 

 

, دانلود سريال عاشقانه قسمت 4 , دانلود سريال عاشقانه قسمت چهارم, دانلود سریال عاشقانه , دانلود عاشقانه 4 , دانلود قسمت 4 چهارمسريال عاشقانه , دانلود قسمت 4 سريال عاشقانه , دانلود قسمت 4 عاشقانه , دانلود قسمت چهارم4 سريال عاشقانه , دانلود قسمت چهارمسريال عاشقانه , عاشقانه 4 , قسمت 4 سريال عاشقانه , قسمت چهارمسريال عاشقانه , دانلود سریال عاشقانه کامل کیفیت بالا , دانلود سریال عاشقانه کیفیت بالا , دانلود سریال کامل عاشقانه کیفیت بالا , دانلود سریال عاشقانه قسمت 4 , دانلود سریال عاشقانه قسمت چهارم, دانلود قسمت چهارمسریال عاشقانه , دانلود قسمت 4 سریال عاشقانه

 

بازیگران : محمدرضا گلزار ، ساره بیات ، حسین یاری ، هومن سیدی ، فرزاد فرزين ، بهاره كيان افشار ، مسعود رايگان ، حمیدرضا پگاه ، علیرضا زمانی نسب ، سارا رسول زاده و …

 

خلاصه داستان : آرامش ظاهری زندگی چند زوج جوان با ورود یک زن، به هم می ریزد… .


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
عاشقانه ,دانلود ,قسمت ,سریال ,کیفیت ,چهارم ,سریال عاشقانه ,دانلود قسمت ,دانلود سریال ,عاشقانه دانلود ,سريال عاشقانه ,دانلود سریال عاشقانه ,بالا

دانلود گلچین مداحی فاطمیه اول 95

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

ویژه نامه شهادت حضرت زهرا(س)

 

مجموعه ای از مراسمات و مداحی های سال های گذشته،
گلچین مداحی ویژه ایام فاطمیه و دیگر مطالب مرتبط با این ایام....

 

 

دانلود مراسمات مداحی فاطمیه 95

 

مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

 

 

حاج محمود کریمی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب سوم فاطمیه اول 95 حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب چهارم فاطیمه اول 95 حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب پنجم فاطیمه اول 95 حاج محمود کریمیکربلایی جواد مقدم:

دانلود مداحی استقبال از فاطمیه 95 کربلایی جواد مقدم

 دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 کربلایی جواد مقدم
 


 حاج محمدرضا طاهری:

دانلود مداحی شب اول فاطیمه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب دوم فاطیمه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب سوم فاطیمه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

دانلود مداحی شب چهارم فاطیمه اول 95 حاج محمدرضا طاهری

 


حاج سید مجید بنی فاطمه:

دانلود مداحی ایام فاطمیه 95 مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب اول فاطیمه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب دوم فاطیمه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب سوم فاطیمه اول 95 سید مجید بنی فاطمه

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مجید بنی فاطمه

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 حسین سیب سرخی


 

حاج سعید حدادیان:

دانلود مداحی روز اول فاطمیه اول 95 حاج سعید حدادیان

دانلود مداحی روز دوم و سوم فاطمیه اول 95 سعید حدادیان 

 

حاج حمید علیمی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج حمید علیمی

دانلود مداحی شب دوم فاطمیه اول 95 حمید علیمی

 

 

حاج مهدی اکبری:

دانلود مداحی شب شهادت فاطمیه اول 95 مهدی اکبری

 

 

حاج میثم مطیعی:

دانلود مداحی شب اول فاطمیه اول 95 حاج میثم مطیعی

 

 

حاج روح الله بهمنی:

دانلود مداحی شب اول فاطیمه اول 95 حاج روح الله بهمنی

دانلود مداحی شب دوم فاطیمه اول 95 حاج روح الله بهمنی

 

 


 مراسمات مداحی فاطمیه 94


مراسمات اجرا شده فاطمیه 95:

 

 

حاج محمود کریمی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

شب اول فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمود کریمی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمود کریمی + تصویری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمود کربمی + تصویری

 

 

حاج حسین سیب سرخی:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج محمود کریمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی - شاهرود

مداحی فاطمیه اول 94 حاج حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه دوم 94 حسین سیب سرخی

مداحی فاطمیه اول 94 حسین سیب سرخی

 

 

کربلایی جواد مقدم:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

ایام فاطمیه دوم سال 1394 کربلایی جواد مقدم

مداحی فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 کربلایی جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 جواد مقدم

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 جواد مقدم


 

حاج محمدرضا طاهری:

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هفتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب هشتم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب نهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب دهم فاطمیه دوم 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب اول تا سوم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 94 محمدرضا طاهری

مداحی شب فاطمیه اول 94 حاج محمدرضا طاهری


 

حاج مجید بنی فاطمه:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - شاهرود

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه - ساوه

مداحی شام شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب پنجم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 مجید بنی فاطمه

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 سید مجید بنی فاطمه

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 مجید بنی فاطمه

 

 

حاج میثم مطیعی:

مداحی شام شهادت فاطمیه دوم 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب دوم و سوم فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج میثم مطیعی

 

 

حاج سید مهدی میرداماد:

مداحی ظهر شهادت فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 مهدی میرداماد - ساوه

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب چهارم فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج سید مهدی میرداماد

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 سید مهدی میرداماد 

مداحی حاج مهدی اکبری:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 مهدی اکبری

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج مهدی اکبری

مداحی شب چهارم فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری - ساوه

مداحی فاطمیه اول 94 حاج مهدی اکبری

 

 

مداحی حاج حمید علیمی:

مداحی شب ششم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب هفتم فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 کربلایی حمید علیمی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 کربلایی حمید علیمی

 

 

مداحی حاج عبدالرضا هلالی:

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه دوم 94 عبدالرضا هلالی

مداحی عصر شهادت فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 عبدالرضا هلالی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

مداحی شب سوم فاطمیه اول 94 حاج عبدالرضا هلالی

 

 

حاج سعید حدادیان:

مداحی شب شهادت فاطمیه دوم 94 سعید حدادیان

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی روز اول تا سوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیان

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج سعید حدادیانحاج روح الله بهمنی:

مداحی ایام فاطمیه دوم 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شهادت حضرت زهرا(س) فاطمیه اول 94 روح الله بهمنی

مداحی شب دوم فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی

مداحی شب اول فاطمیه اول 94 حاج روح الله بهمنی دیگر مداحان:

مداحی شب دوم فاطمیه دوم 94 حاج مهدی مختاری

مداحی شب اول فاطمیه دوم 94 حاج مهدی سلحشور

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

گلچین مداحی ویژه فاطمیه:

مداحی شب غمم سر نشد که نشد - محمود کریمی

مداحی درد پهلو خوب نه بد تر شده این روز ها - محمود کریمی

مداحی زهرا تو را قسم به دیده ی تر - حسین سیب سرخی

مداحی ای ماه آسمون من همدم و هم زبون من - کربلایی جواد مقدم

مداحی اگه غریبی من هستم سپر نداری این دستم - سید مهدی میرداماد

مداحی رو به آسمون نگات گواه روز آخره - سید مجید بنی فاطمه

مداحی منم و عمری روز خوش ندیدن - حاج محمود کریمی

مداحی سوت و کور خونه دلا پریشونه - حاج محمود کریمی

مداحی اگه میشه نفس بزن اگه میشه دووم بیار - سید مجید بنی فاطمه

مداحی زمین و زمون بی تاب و مضطر - حاج محمود کریمی

مداحی گفتن ندارد کوچه شلوغ و جای یکی سوزن ندارد - محمود کریمی

مداحی دیگه حرفام اشاره است - حاج محمود کریمی

مداحی شب اومده میدونم وقتش شده میدونم - حاج محمود کریمی

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

مداحی دیجیتال:

مداحی تنظیم دیجیتال خدانگهدار - محمود کریمی - ویژه فاطمیه

مداحی تنظیم دیجیتال دل آسمونی - حاج محمود کریمی - ویژه فاطمیه

منبع
مداحی ,فاطمیه ,محمود ,کریمی ,مجید ,فاطمه ,محمود کریمی ,دانلود مداحی ,فاطمه مداحی ,جواد مقدم ,محمدرضا طاهری ,محمود کریمی مداحی ,مهدی میرداماد مدا

دانلود مداحی شب پنجم فاطیمه اول 95 حاج محمود کریمی

مداحی شب پنجم فاطیمه اول 95

دانلود مداحی شب پنجم فاطیمه اول 95 حاج محمود کریمی

دانلود مداحی شب چهارم فاطیمه اول 95 حاج محمود کریمی

 

مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95

با مداحی حاج محمود کریمی آماده دریافت شد.

 

سیدی مولا ابکنی مولا وابک للیتامی (زمینه جدید)    

اگر خشکم اگر زردم (واحد جدید)

 

 

 

 

 

پاتوق 95

مداحی محمود کریمی , محمود کریمی , مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 , دانلود مداحی شب پنجم فاطمیه اول 95 , مداحی فاطمیه اول 95 , دانلود مداحی فاطمیه اول 95 محمود کریمی , مداحی محمود کریمی 95 , مداحی شب پنجم فاطمیه 95 محمود کریمی , مداحی فاطمیه 95 , lnhod thxldi 95 , lnhpd hdhl thxldi 95 , lnhpd pqvj civh 95 , lnhpd pqvj thxli 95 , lnhpd thxldi 95 , lnhpd pqvj cihv , ;vdld lnhod , مداحی 96 , دانلود مداحی 96 , مداحی فاطمیه 96 , دانلود مداحی فاطمیه 96 ,

 

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
مداحی ,فاطمیه ,کریمی ,محمود ,پنجم ,دانلود ,محمود کریمی ,دانلود مداحی ,مداحی فاطمیه ,پنجم فاطمیه ,lnhpd pqvj ,محمود کریمی مداحی ,دانلود مداحی فاطمیه ,

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام کافه پاییز 320

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام کافه پاییز

دانلود آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام کافه پاییز با بالاترین کیفیت

Download New Music Babak Jahanbakhsh – Cafe Paeiz

ترانه : مهدی ایوبی , آهنگ : میلاد بابایی , تنظیم : امیر عرشیا

گیتار : مسعود همایونی , میکس و مستر : آرش پاکزاد

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 

متن آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام کافه پاییز :

از تو میگم و شب آروم میشه از تو میگم و نفس میگیرم

یه روز از همین روزای پیش رو تو رو از زندگی پس میگیرم

کوچه ها هوای بارون دارن پنجره پر شده از مرگ درخت

تو یه روزی یاد من میافتی هر نفس با آخرین برگ درخت

کافه ها رو پی تو میگردم صندلی به صندلی ریز به ریز

تو ، تو پاییز رسیدی باید تو رو پس بگیرمت از پاییز

کافه ها رو پی تو میگردم صندلی به صندلی میز به میز

تو ، تو پاییز رسیدی باید تو رو پس بگیرمت از پاییز

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید بابک جهانبخش بنام کافه پاییز

♫♫♫♫♫♫

خش خش برگا رو که میشنوم فصل خوشبختی من سر میرسه

جای خالیت منو آتیش میزنه وقتی تقویم به آذر میرسه

حتی یلدا نتونست صبر کنه تو دلم دوباره به حرف بیاد

رو سرم رد زمستونه ببین تو نیومدی داره برف میاد

کافه ها رو پی تو میگردم صندلی به صندلی میز به میز

تو ، تو پاییز رسیدی باید تو رو پس بگیرمت از پاییز

کافه ها رو پی تو میگردم صندلی به صندلی میز به میز

تو ، تو پاییز رسیدی باید تو رو پس بگیرمت از پاییز


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
پاییز ,دانلود ,آهنگ ,کافه ,جهانبخش ,جدید ,دانلود آهنگ ,بابک جهانبخش ,آهنگ جدید ,کافه پاییز ,بنام کافه ,music babak jahanbakhsh ,بابک جهانبخش دانلود

دانلود آلبوم جدید علی زند وکیلی بنام رویای بی تکرار 320

دانلود آهنگ جدید علی زند وکیلی بنام رویای بی تکرار

دانلود آهنگ جدید علی زند وکیلی بنام رویای بی تکرار با بالاترین کیفیت

Download New Music Ali Zand Vakili – Royaye Bi Tekrar

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 

آهنگ جدید علی زند وکیلی بنام رویای بی تکرار

جهت حمایت از صاحب اثر ، آلبوم را به صورت اورجینال از فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی در سراسر کشور خریداری کنید.

 آلبوم فقط با کیفیت پایین ۱۲۸ جهت معرفی اثر برای دانلود قرار گرفته است.

MP3 – ۱۲۸ دانلود کل آهنگهای آلبوم در یک فایل زیپ  : DirectLink

Ali Zand Vakili – 01 Atash Dar Aab.mp3

Ali Zand Vakili – 02 Bi Tabaneh.mp3

Ali Zand Vakili – 03 Lalaei.mp3

Ali Zand Vakili – 04 Rouyaye Bi Tekrar.mp3

Ali Zand Vakili – 05 Jodaei.mp3

Ali Zand Vakili – 06 Lahzeye Shirin.mp3

Ali Zand Vakili – 07 Nemiayi.mp3

Ali Zand Vakili – 09 Aahe Sard.mp3

Ali Zand Vakili – 10 Atre Khatereh.mp3

Ali Zand Vakili – 11 Ahesteh Ahesteh.mp3

Ali Zand Vakili – 12 Najvaye Choupan.mp3


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
zand ,vakili ,دانلود ,آهنگ ,رویای ,تکرار ,zand vakili ,دانلود آهنگ ,آهنگ جدید ,آهنگ رویای ,وکیلی دانلود

دانلود آهنگ علی لهراسبی بنام چترو خیابون 320

دانلود آهنگ جدید علی لهراسبی بنام چترو خیابون

دانلود آهنگ جدید علی لهراسبی بنام چترو خیابون با بالاترین کیفیت

Download New Music Ali Lohrasbi – Chatro Baron

ترانه : امیر خدایاری , آهنگ و تنظیم : یاسر محمودی

برای دانلود آهنگ به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ جدید علی لهراسبی بنام چترو خیابون :

من از هر سمتی رد میشم تو رو انگاری میبینمت

مثل دیوونه ها هر روز سر این کوچه میشینم

شبام تو با بغض پاییز روزام سرد و پر از دده

چقدر سخته که می دونی پیش تو بر نمی گرده

من بوی بارون و چتر خیابون با عطرت دوست داشتم

هر جا که میرفتی پشت سرت بودم تنها نمی ذاشتم

من توی تنهاییت وقتای دلتنگیت دور و برت بودم

حالا که می خوامت چشمام و میگیری خیلی ازت دورم

♫♫♫♫♫♫

آهنگ جدید علی لهراسبی بنام چترو خیابون

♫♫♫♫♫♫

وقتی که دلتنگی وقتی که تنها شی

می خوای ازت دور شم می خوای پیشم باشی

وقتی که میفهمی اینبار دیگه دیره

اونی که عاشق بود حالا داره میره

این رابطه سخته واسه دوتاییمون

تقصیر من بوده شاید جداییمون

تقصیر من بوده دوست داشتنت انگار

چشمات و از بغضم از چشم من بردار

من بوی بارون و چتر خیابون با عطرت دوست داشتم

هر جا که میرفتی پشت سرت بودم تنها نمی ذاشتم

من توی تنهاییت وقتای دلتنگیت دور و برت بودم

حالا که می خوامت چشمام و میگیری خیلی ازت دورم

 
 
 

برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کنید و گزینه save as ... را بزنید.

دانلود با کیفیت 320 - 7.60 مگابایت

دانلود با کیفیت 320 - 7.60 مگابایت

دانلود آهنگ جدید علی لهراسبی بنام چترو خیابون

دانلود با کیفیت 128 - 3.10 مگابایت

دانلود با کیفیت 128 - 3.10 مگابایت

دانلود آهنگ جدید علی لهراسبی بنام چترو خیابون


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,آهنگ ,چترو ,لهراسبی ,خیابون ,جدید ,دانلود آهنگ ,آهنگ جدید ,چترو خیابون ,بنام چترو ,لهراسبی بنام ,تنهاییت وقتای دلتنگیت

دانلود دابسمش گروهی استیج 2017

دانلود دابسمش گروهی استیج 2017

قسمت 12 دوازدهم استیج 2017

دانلود دابسمش گروهی استیج 2017

 

دانلود دابسمش گروهی استیج 2017

دانلود دابسمش گروهی در استیج 2017 قسمت 12 دوازدهم

دانلود دابسمش گروهی در استیج 2017

 

 

 

 

 

برای دانلود اینجا کلیک کنید

 

 

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 

 

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,دابسمش ,گروهی ,استیج ,اجرای ,دابسمش گروهی ,دانلود دابسمش ,استیج 2017 ,گروهی استیج ,2017 دانلود ,دانلود دابسمش گروهی ,2017 دانلود دابسمش ,دابسم

دانلود سریال پرستاران با کیفیت بالا 720

دانلود سریال پرستاران با لینک مستقیم

دانلود رایگان سریال پرستاران با کیفیت عالی 720p

قسمت اول اضافه شد

دانلود سریال پرستاران

دانلود سریال پرستاران

گروه فیلم : اجتماعی

سال تولید : 1395

تعداد قسمت ها : 52 قسمت

کارگردان : علیرضا افخمی

بازیگران: فاطمه گودرزی، لیندا کیانی، الناز حبیبی، عاطفه رضوی ، سیاوش خیرابی، مهوش صبرکن، فریبا نادری، مهدی صبایی، میرطاهر مظلومی، حسن اسدی، حسین سلیمانی، ایمان باقری، مریم یوسف و…

خلاصه داستان : «پرستاران» این مجموعه یک ملودرام اجتماعی روز است و داستان‌های این سریال در بخش اورژانس یک بیمارستان اتفاق می‌افتد که دارای یک خط اصلی داستانی با کاراکترهای ثابت است و محور اصلی آن پرستاران و پزشکان هستند؛ ضمن این‌که در هر قسمت داستانی فرعی با کاراکترهای ویژه اتفاق می‌افتد و بعد پایان می‌گیرد. این سریال زیبا میتوانید از سایت دانلود روزانه با لینک مستقیم رایگان دانلود کنید

 

 

 

 

 

برای دانلود این سریال اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

دانلود سریال پرستاران , دانلود سریال پرستاران کیفیت بالا , دانلود سریال پرستاران کیفیت بالا 720 , دانلود سریال پرستاران قسمت 8 , دانلود سریال پرستاران کیفیت 720 , کیفیت بالا 720 سریال پرستاران , دانلود کیفیت بالا 720 سریال پرستاران , دانلود کامل سریال پرستاران , دانلود سریال پرستاران به صورت کامل , سریال پرستاران با کیفیت عالی , دانلود سریال پرستاران , دانلود سریال پرستاران کیفیت بالا , دانلود سریال پرستاران کیفیت بالا 720 , دانلود سریال پرستاران قسمت 8 , دانلود سریال پرستاران کیفیت 720 , کیفیت بالا 720 سریال پرستاران , دانلود کیفیت بالا 720 سریال پرستاران , دانلود کامل سریال پرستاران , دانلود سریال پرستاران به صورت کامل , سریال پرستاران با کیفیت عالی ,

 

 

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
سریال ,پرستاران ,دانلود ,کیفیت ,قسمت ,کامل ,سریال پرستاران ,دانلود سریال ,کیفیت بالا ,پرستاران دانلود ,پرستاران کیفیت ,دانلود سریال پرستاران ,س

دانلود سریال بازگشت با کیفیت بال 720

دانلود سریال بازگشت با لینک مستقیم

دانلود رایگان سریال بازگشت با کیفیت عالی 720p

قسمت 8 اضافه شد

دانلود سریال بازگشت

دانلود سریال بازگشت

گروه فیلم : اجتماعی

تعداد قسمت ها : 13 قسمت

پخش : ساعت 20:45 شبکه سه سیما

کارگردان : حسین عامری

بازیگران: حسن پورشیرازی، فریبا کوثری، کاوه خداشناس، امین گلستانه، مهران رجبی، سوگل طهماسبی، زهره حمیدی، زهره صفوی، مهری آل‌آقا و نسرین نکیسا

خلاصه داستان : «بازگشت» سعید کارگردان شناخته‌شده‌ای است که بیشتر در سبک فیلم‌های مستند کار می‌کند. او پیش از این سابقه حضور در جبهه را داشته است و در دوران جنگ نامه‌ای می‌نویسد و در آن نامه اعترافی می‌کند. حالا پس از سال‌ها این نامه پیدا شده است و با آمدن آن نامه، ماجرایی‌های اتفاق می‌افتد و زندگیش دستخوش تغییرات زیادی می‌شود و حالا سعید تلاش می‌کند اشتباه گذشته‌اش را جبران کند.

 

 

 

 

برای دانلود این سریال اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

دانلود سریال بازگشت , دانلود سریال بازگشت کیفیت بالا , دانلود سریال بازگشت کیفیت بالا 720 , دانلود سریال بازگشت قسمت 8 , دانلود سریال بازگشت کیفیت 720 , کیفیت بالا 720 سریال بازگشت , دانلود کیفیت بالا 720 سریال بازگشت , دانلود کامل سریال بازگشت , دانلود سریال بازگشت به صورت کامل , سریال بازگشت با کیفیت عالی , دانلود سریال بازگشت , دانلود سریال بازگشت کیفیت بالا , دانلود سریال بازگشت کیفیت بالا 720 , دانلود سریال بازگشت قسمت 8 , دانلود سریال بازگشت کیفیت 720 , کیفیت بالا 720 سریال بازگشت , دانلود کیفیت بالا 720 سریال بازگشت , دانلود کامل سریال بازگشت , دانلود سریال بازگشت به صورت کامل , سریال بازگشت با کیفیت عالی ,

 


نایاب 95
منبع این نوشته : منبع
سریال ,دانلود ,کیفیت ,قسمت ,کامل ,عالی ,سریال بازگشت ,دانلود سریال ,بازگشت دانلود ,کیفیت بالا ,بازگشت کیفیت ,دانلود سریال بازگشت ,سریال بازگشت د